Historia

Franciszkanie przybyli do Kwidzyna w roku 1945 r. Ich pierwszym miejscem pracy duszpasterskiej był kościół pw. św. Jana Ewangelisty. Początkowo mieszkali w poprotestanckiej pastorówce. 14 sierpnia 1962 r. minister prowincjalny o. Tytus Strzelewicz erygował w Kwidzynie klasztor, którego patronem został św. Jan Ewangelista.

Gdy kościół pw. św. Jana Ewangelisty został podniesiony do rangi konkatedry diecezji elbląskiej, franciszkanie objęli parafię i kościół pw. Świętej Trójcy. Początkowo zamieszkali w przykościelnej plebani oraz domu wikariuszy, jednocześnie rozpoczynając budowę nowego budynku klasztornego, do którego przenieśli się w roku 2000.