Zmarli bracia

z klasztoru w Kwidzynie

24 lutego 2011 r. - o. Efrem Stanisław Mikołajczuk

jubilat w Zakonie i kapłaństwie, jako jedyny proboszcz w Kwidzynie nie bał się i odprawił mszę polową na stadionie miejskim dla Solidarności 1 maja 1981r.

12 kwietnia 1996 r. - o. Lucjusz Stefan Chodukiewicz

jubilat w Zakonie i kapłaństwie, po wojnie pierwszy administrator parafii w Lęborku, współpracownik i sekretarz O. A. Klimuszki, ojciec duchowny diecezji warmińskiej

30 stycznia 1992 r. - o.  Eugeniusz Szulc

katecheta, rekolekcjonista, kapelan domu opieki, pochowany w Lęborku

31 marca 1983 r. - o.  Alfons Władysław Neuman

jubilat w Zakonie, ceniony i ulubiony spowiednik kapłanów z dekanatu, odznaczał się niezwykłym szacunkiem do przełożonych

25 grudnia 1973 r. - br. Polikarp Nikodem Cieślak

27 lipca 1949 r. - o. Tadeusz Józef Firmowski