Małżeństwo

Narzeczeni z wyznaczoną już datą ślubu proszone są, aby zgłaszać się do kancelarii parafialnej 3 miesiące przed datą zawarcia sakramentu małżeństwa w celu zebrania dokumentów.

Mogą go zawrzeć u nas narzeczeni, którzy:

 • rozeznali, że małżeństwo jest ich powołaniem
 • ukończyli 18 lat
 • przynajmniej jedno posiada stałe lub tymczasowe faktyczne zamieszkanie (nie mylić z zameldowaniem) albo trzymiesięczny pobyt w naszej parafii
 • przeszli odpowiednie przygotowanie

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej na trzy rozmowy. Na pierwszą rozmowę (trzy miesiące przed planowanym dniem sakramentu) przynoszą w miarę możliwości:

 • dowód tożsamości
 • odpis aktu chrztu świeżej daty, tzn. wydany nie wcześniej niż sześć miesięcy temu z ewentualną notatką o przyjętym sakramentu bierzmowania
 • jeżeli chcą zawrzeć małżeństwo konkordatowe przynoszą z Urzędu Stanu Cywilnego zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
 • poświadczenie o ukończonej Katechezie Przedmałżeńskiej i Poradni Rodzinnej

Na pierwszej rozmowie ustalają datę sakramentu małżeństwa, odbywa się badanie kanoniczne, gdzie m.in. narzeczeni podają swoje dane osobowe i otrzymują:

 • prośbę o wygłoszenie zapowiedzi w parafii zamieszkania
 • zachętę, w postaci karteczki, do przystąpienia do dwóch spowiedzi świętych
 • skierowanie do poradni życia rodzinnego
 • skierowanie na trzy nauki przedmałżeńskie z księdzem

Na drugą rozmowę (miesiąc przed dniem sakramentu) przynoszą potwierdzenie wygłoszonych zapowiedzi i ew. inne brakujące dokumenty. Na trzeciej rozmowie (w piątek przed zawarciem sakramentu) narzeczeni spotykają się z o. Proboszczem, gdzie na spotkaniu m.in. omawia się Liturgię Sakramentu Małżeństwa. Zamawia się p. Organistę. Narzeczeni podają dokładne dane świadków ślubu (uwaga: muszą mieć 18 lat).

W dniu zawarcia małżeństwa dziesięć minut przed ślubem przychodzą wraz ze świadkami do kancelarii, aby podpisać odpowiednie dokumenty i wtedy:

 • oddają karteczki od spowiedzi
 • przynoszą odpis Aktu Małżeństwa, jeżeli nie zawierają małżeństwa konkordatowego
 • przekazują obrączki ślubne

Szczegółowe informacje na temat wymogów dotyczących małżeństwa można znaleźć na stronie Prowincji Gdańskiej.